Regulamin

fgfgRegulamin pobytu w Gospodarstwie Agroturystycznym Miejsce Mocy

1.Gość zobowiązany jest do przestrzegania porządku obowiązującego w gospodarstwie agroturystycznym i do użytkowania pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem.

2. Formalności związane z meldunkiem i opłatą za pobyt dokonuje się w dniu przyjazdu. W czasie meldunku należy okazać dokument tożsamości.

3. Minimalny okres wynajmu domku trwa 5 dni od godziny 15: 00 w dniu przyjazdu do 12: 00 w dniu wyjazdu. Istnieje możliwość innych godzin przyjazdu lub wyjazdu po wcześniejszym uzgodnieniu.

4. Na terenie Gospodarstwa obowiązuje cisza nocna od 22: 00 do 6: 00 za wyjątkiem imprez okolicznościowych ustalonych wcześniej z gospodarzami.

5. Goście otrzymują do swojej dyspozycji komplet kluczy, które zobowiązani są zwrócić w dniu wyjazdu. Zgubienie klucza powoduje obowiązek uiszczenia należnej opłaty w wysokości 250 zł (wymiana zamków).

6. W trakcie pobytu Goście samodzielnie utrzymują porządek w zajmowanym pokoju.

7. Gość ponosi odpowiedzialność, w tym materialną, za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych spowodowane jego działaniem lub działaniem osób, za które odpowiada (np. dzieci). Szkody powinny być zgłaszane gospodarzowi. Zastrzegamy sobie prawo dochodzenia zadośćuczynienia za wyrządzone szkody po zakończeniu pobytu na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

8. Gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za mienie Gości. Przy wychodzeniu z kwatery prosimy obowiązkowo zamykać drzwi na klucz. Wszelkie rzeczy wartościowe należy zdeponować po uzgodnieniu u gospodarzy obiektu.

9. Gość nie może bez zgody gospodarzy przyjmować na nocleg w gospodarstwie agroturystycznym dodatkowych osób w sytuacji gdzie łączna ilość gości zamieszkujących domek będzie przekraczać osiem osób (tyle ile jest miejsc do spania).

10. Za pobyt dzieci i osób niepełnoletnich całkowitą odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie.

11. W całym domu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu poza wyznaczoną strefą z uwagi na bezpieczeństwo.

12. Zwierzęta domowe są mile widziane w naszym gospodarstwie. Właściciele zobowiązani są do sprzątania nieczystości po swoim czworonogu (na terenie gospodarstwa jest przeznaczony do tego specjalny pojemnik oraz woreczki).

13. Goście korzystający z usług Gospodarstwa zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do zaleceń gospodarzy.

14.Na terenie gospodarstwa obowiązuje zakaz rozpalania ogniska poza miejscem do tego wyznaczonym.

15. Wnosząc przedpłatę w formie kaucji Gość równocześnie oświadcza, że zapoznał się z regulaminem pobytu w gospodarstwie agroturystycznym „Miejsce Mocy”, i akceptuje go w całości.

16. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu lub późniejszego przyjazdu / wcześniejszego wyjazdu opłaty nie podlegają zwrotowi.

16. W przypadku niestosowania się do regulaminu obowiązującego na terenie agroturystyki Gospodarz ma prawo do wcześniejszego wymówienia wynajmu domku.

17. Wszystkie sprawy nieuregulowane w Regulaminie podlegają regulacją obowiązujących w Polsce przepisów prawnych. Light List Acc

%d bloggers like this: